Tämän blogin idea

 

Mikä tämä blogi on?

Palautin teologian Master of Arts -opintojeni päättötutkielman joulukuussa 2022 tarkastusta varten. Aiheeni ajankohtaisuudesta ja kiinnostavuudesta johtuen monet halusivat saada työni luettavakseen. Päätin julkaista sen kokonaisuudessaan ja valitsin alustaksi tämän blogger.comin.

Työ on arvioitu ja hyväksytty 6.3.2023.


Mikä se kiinnostava aihe sitten on?

Tein fenomenologisen analyysin kahdeksan seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön kokemuksista helluntaiseurakunnasta. Toisin sanoen olen haastatellut kahdeksaa nykyistä tai entistä helluntailaista seksuaalivähemmistöön kuuluvaa henkilöä, ja pohtinut, miten helluntailainen yhteisöllisyys toteutuu suhteessa heihin?


What's the big deal?

Seksuaalisuus ja uskonnollisuus ovat aina olleet hyvin jännitteisessä suhteessa keskenään. The big deal on se, että nyt meillä on tuoretta, autenttista ja analysoitua dataa siitä, miltä helluntaiseurakunnan todellisuus näyttää seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön kokemusmaailmasta katsottuna. Ei yhden tai kahden, vaan kahdeksan henkilön kuvailemana.


Miten tätä blogia kannattaa lukea?

Tutkimusprojektini on julkaistu luku luvulta itsenäisinä blogiteksteinä siten, että otsikkona on aina ko. luvun numero. Sivun yläpalkista löytyy sisällysluettelo (sitten kun työ on julkaistu). Siitä voit katsoa mitä missäkin luvussa tarkalleen ottaen on. Alkuluvut ovat pohjustusta ja tutkimusprosessin selvittämistä. Luvut 4, 5 & 6 pitävät sisällään varsinaisia tutkimustuloksia ja luku 8 on yhteenveto koko tutkielmasta.


Lähdeviitteistä

Olen käyttänyt kaikissa töissäni lähdeviitteitä sivun alapalkissa, missä ne eivät kuluta sanamäärää. Kun siirsin tutkielmani tänne blogisivustolle, huomasin, että alaviitteet eivät oikein toimi täällä. Ratkaisin asian niin, että laitoin jokaisen luvun kaikki alaviitteet ko. luvun loppuun peräkkäin. Ne siis löytyvät sieltä oman tunnistenumeronsa perusteella, mutta vähän joutuu scrollailemaan. I'm sorry.


Kuka olen?

Olen Tommi Törnroos. Meillä on vaimoni kanssa kaksi lasta. Olen toiminut viimeisen 10 vuoden ajan Porin Helluntaiseurakunnan nuoriso-, sekä myöhemmin lapsi- ja perhetyön pastorina. Voiko laittaa palautetta tai kysyä minua puhumaan aiheesta?

Olen tällä hetkellä opintovapaalla. Minut saa vapaani aikana kiinni Instagramissa @tommitt7. Minulle saa laittaa seuraajapyynnön ja hyväksyn sen kyllä, mutta en ole kiinnostunut vääntämään tutkimusaiheestani tuntemattomien kanssa. Kysyä saa, mutta käytöstavat pitää muistaa. Voit myös lähettää minulle sähköpostia osoitteeseen tommi.tornroos<at>student.isokirja.fi Muissa sosiaalisen median kanavissa en opintovapaani aikana ole, eikä minulla ole julkista osoitetta tai puhelinnumeroa.

Don't get me wrong! Puhun tästä aiheesta mielelläni ja vastailen kysymyksiin. Etenkin jos asia on sinulle henkilökohtaisesti läheinen ja tahdot keskustella siitä luottamuksella turvallisen aikuisen kanssa, laita ihmeessä viestiä. Jos taas koet halua kertoa minulle omia näkemyksiäsi tästä aiheesta, niin säästä meidät molemmat vaivalta. Siihen minulla ei ole aikaa.


Onko tutkimuksellani agenda?

Koska olen ollut pitkään pastorina, on velvollisuuteni olla avoin syistä, joiden vuoksi tein tutkielmani ja joiden vuoksi jatkan edelleen aiheen keskusteluttamista. Olen sitoutunut helluntaiseurakunnan opetukseen avioliitosta ja seksuaalieettisistä kysymyksistä. Pääasiallinen huoleni ei kohdistu seurakunnan teologiaan, vaan lähimmäisyyden toteutumisen tasapuolisuuteen.

Se tosiasia, että kaikki julkiset kannanotot tästä aiheesta poikivat hyvin aggressiivisen ja voimakkaan vastareaktion, pelkästään korostaa keskustelun välttämättömyyttä. Kuten eräs kollega minulle sanoi, tätä keskustelua ei saa jättää niiden vastuulle, jotka uskaltavat huutaa kaikkein koviten. Tämä tutkielma on minun panokseni keskusteluun, jota käydään koko ajan enenevässä määrin. Toivon onnistuvani tuomaan keskusteluun mukaan niiden ääntä, joista puhutaan, mutta joita ei tällä hetkellä kuulla.

Tiedostan tutkimusaiheeni herättävän paljon tunteita. Toivon hartaasti, että luet huolellisesti tutkielmani johdannon, missä selitän työni tarkoitusta, taustaa ja rajausta. Tämä ei ole raamattuteologinen tutkimus, vaan keskittyy yksilöihmisten kokemusmaailmoihin. Tutkielmani jalo pyrkimys on olla mahdollisimman realistinen kuvaus siitä, miltä helluntaiseurakunta näyttää sisältä käsin katsottuna seksuaalivähemmistöön kuuluvan näkökulmasta. That's it.

Ajattelen, että on velvollisuutemme ymmärtää, miten monille meistä (myös minulle) rakas, turvallinen ja tärkeä seurakuntayhteisö voi olla jollekin toiselle kokemuksena täysin päinvastainen. Tervetuloa mukaan oppimaan.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

4. HAASTATTELUN TULOKSET

TYÖ ARVIOITU 6.3.2023.

1. JOHDANTO