Sisällysluettelo

Tästä näet kätevästi, mitä blogipostaukset pitävät sisällään. Painetusta versiosta poiketen, tässä ei ole merkitty sivunumeroita. Lukunumeroinnin perusteella löydät oikean postauksen ja oheiset sisällöt. Pääset lukuun klikkaamalla otsikkoa. Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.


1. Johdanto

    1.1. Tutkielman taustaa
    1.2. Oma asemani ja tutkijan esiymmärrys
    1.3. Aikaisempi tutkimus

2. Seksuaalivähemmistöt yhteiskunnassa ja seurakunnissa

    2.1. Seksuaalivähemmistö käsitteenä
    2.2. Seksuaalivähemmistöt suomalaisessa yhteiskunnassa
        2.2.1. Lainsäädännön kehitys
    
    2.2.2. Suomalaisten asenteet ja suhtautuminen
    2.3. Seurakunnat Suomessa
        2.3.1. Evankelisluterilainen kirkko Suomessa
        2.3.2. Suomen Ortodoksinen Kirkko ja Katolinen Kirkko Suomesssa
        2.3.3. Muut vapauden suuntien seurakunnat

    2.4. Helluntaiseurakunnat
        2.4.1. Suomen Helluntaikirkon eettiset kannanotot

3. Metodologia

    3.1. Laadullinen tutkimus
        3.1.1. Tutkimuksen luotettavuus
    3.2. Fenomenologinen tutkimusote
    3.3. Teemahaastattelu
    3.4. Tutkittava joukko
    3.5. Haastattelun kulku
    3.6. Tutkimuseettiset kysymykset

4. Haastattelun tulokset

    4.1. Yleisten merkitysverkostojen muodostaminen
    4.2. Kielletty aihe
    4.3. Konversioideologia ja heterouden kaipuu
    4.4. Kokemukset
        4.4.1. Myönteiset kokemukset
        4.4.2. Kielteiset kokemukset
    4.5. Empatian ja dialogisuuden odotukset

5. Yhteisöllisyys helluntaiseurakunnassa

    5.1. Yhteisöllisyyden kokemus ja tarve
    5.2. Helluntaiyhteisön ihanteita
        5.2.1. Rakastava ja hoitava yhteisö
        5.2.2. Perheyhteisö

6. Pohdintaa vastauksista

    6.1. Onnellinen perhe?
        6.1.1. Vaikeasti havaittava syrjinnän rakenne
    6.2. Anteeksipyynnöt dialogisuuden edistäjänä

7. Lisätutkimuksen tarve

8. Yhteenveto

9. Lähteet


Tämän blogin suosituimmat tekstit

1. JOHDANTO

TYÖ ARVIOITU 6.3.2023.

4. HAASTATTELUN TULOKSET